Melaka Raya


No Tel:

06 2925744/2925745

Address

Jalan Melaka Raya 1,Taman Melaka Raya,75000 Melaka Malaysia


Location

Bandar Kaba


No Tel:

06 2838885/2837779

Address

Jalan Banda Kaba, 75000 Melaka, Malaysia


Location

Qish Hotel


No Tel:

06-2832377

Address

Jalan Bukit Cina, 75100 Melaka, Malaysia


Location